Ξανά στη Θεσσαλονίκη, ξανά μισοάρρωστη 🙂 πάλι η ίδια όμορφη και ζωντανή πόλη. Λίγο πιο κρύα, βροχερή και με αναμενόμενα λιγότερο κόσμο στο δρόμο.

Tags