Τέλειωσε το καλοκαίρι, άρχισαν τα σχολεία και τέλος οι διακοπές από την κουζίνα. Ας δούμε κάτι εύκολο…κάτι τεμπέλικο για όταν περάσει ο πρώτος ζήλος και αρχίσουν οι εκπτώσεις.

Tags