Τα πρώτα γενέθλια που θυμάμαι ήταν στα 5. Για την ακρίβεια θυμάμαι τα γενέθλια που δεν έκανα.

Tags