2 μέρες, 4 φίλοι, 6 παιδιά, γενέθλια είχα, πολύ ωραία περάσαμε!
Την περιοχή δεν την γνωρίσαμε αλλά την αναγνωρίσαμε και έχω αφήσει εκκρεμότητες

Tags