Καλοκαίρι είναι να γνωρίζεις ιστορίες άλλων ανθρώπων πολύ διαφορετικές από τις δικές σου.
Καλοκαίρι είναι οι υποσχέσεις επάνω στην άμμο, ότι δεν θα είσαι ο ίδιος όταν επιστρέψεις.

Tags