Αγαπημένες στάσεις αλλά και αναμνήσεις στην εθνική οδό για να γίνει το ταξίδι ακόμη πιο εκδρομή.

Tags