Ταξίδι με κέντρο τη Σύρο στο κλείσιμο του 19ου αιώνα. Σύρα η αρχοντική, Σύρα η ιερή. Ξετυλίγοντας ζωές καθολικών-ορθόθοξων, πλούσιων-φτωχών, στεριανών-θαλασσινών και στριμώχνοντας τες στους σκληρούς κοινωνικούς κανόνες αυτής της μακρινής εποχής. Από τη Μεταξία Κράλλη.

Tags